Le-p (2)
KOSOVSKI BOJ NAŠEG VREMENA

Na današnji dan 1999. godine, počela je čuvena i slavna bitka za Košare. Gotovo posle sedam vekova od Kosovske bitke, na istom tom svetom i krvavom polju, naši vojnici ispisali su još jednu presvetlu stranicu istorije i postavili su još jednu među između dobra i zla. Golobradi mladići koji su na umu imali samo da je iza njih otadžbina, bili su jači od terorističke OVK i zločinačke NATO avijacije. O taktici, moralu i toku bitke danas nećemo pisati. Danas smo tu da podsetimo da su ti div junaci i dalje među nama i da je zbog njih Srbija još živa.

Prenećemo u ovom tekstu samo reči legendarnog generala Lazarevića, upravo o ovoj bici: „Likovali su prvih nekoliko dana bombardovanja, tvrdeći da su nam naneli ogromne gubitke i da su uništili moju komandu. Nisu očekivali da će 9. aprila, kada su krenuli kopnom preko Juničkih planina, naići baš na tu vojsku i da će ih ona poniziti do srži.“

Slava junacima sa Košara! Živela Srbija! Nema predaje!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *